Schoolhub

Спеціалізована школа №16 міста Києва

вул. Вишгородська, 42/1, м. Київ, 04114Спеціалізована школа №16 - 1
Спеціалізована школа №16 - 2
Спеціалізована школа №16 - 3
Спеціалізована школа №16 - 4
Спеціалізована школа №16 - 5
Спеціалізована школа №16 - 6
Спеціалізована школа №16 - 7
Спеціалізована школа №16 - 8
Спеціалізована школа №16 - 9
Спеціалізована школа №16 - 10
Державна
Змішана
I-го ступеня
III-го ступеня
II-го ступеня
141 - 170 балів ЗНО
Спеціалізована
Українська
Англійська
Німецька
Французька
Власна кухня
Укриття
Спорт майданчик
Театр
Бойові мистецтва

Школа сьогодні

Створити всі умови для одержання елітної освіти відповідно до інтересів і уподобань учнів – головний напрямок всієї діяльності педагогичного колективу.

Тому у навчально-виховному процесі застосовуються технології, що використовують особистісний потенціал дитини: проектно-пошуковий метод, інтерактивне навчання, вводяться нові інформаційні технології із застосуванням мультимедійного комплексу, створено локальну мережу всього комп’ютерного комплексу школи, що надало можливість спільної роботи над телекомунікаційними проектами.

У 2007 році наша школа залучена до проекту "Універсал".

Це діагностично-проектувальний комплекс, розроблений на основі інноваційних освітніх технологій, що створені на засадах проектування особистісного розвитку.

Завдяки роботі в проекті "Універсал" проектування навчально-виховного процесу спирається на реальні ситуації, які існують в школі. Особистісно-розвивальний підхід сприяє забезпеченню повноцінного розвитку кожної особистості вихованця стосовно реалізації мети виховання та соціально-культурного розвитку особистості учня.

Діагностично-проектувальний комплекс створений на основі восьми взаємозалежних і взаємодоповнюючих психолого-педагогічних технологій, а саме: діагностика, аналіз, конструювання, програмування, моделювання, планування, творення, реалізація, що створюють, цілісну навчально-виховну систему в загальноосвітньому навчальному закладі.

В ході роботи над проектом проведена психолого-педагогічна діагностика учнів, вчителів, батьків (2 рази на рік), спираючись на результати планується робота школи та кожного окремого класного колективу на семестр. Разом з психологом школи класні керівники мають можливість проаналізувати розвиток кожного учня та психологічний клімат в класі загалом, із запропонованими рекомендаціями щодо подальшої роботи.

Учні школи та їх батьки в індивідуальному порядку можуть дізнатися динаміку розвитку власної особистості в різних сферах життєдіяльності.

Таким чином ми намагаємося створити школу гуманізму, в якій учень з його складним світом думок, почуттів, головною цінністю, суб’єктом життя є центром навчально-виховного процесу.

Наша школа дбає про забезпечення науково-теоретичної, загальнокультурної, гуманітарної підготовки обдарованих дітей, яких в середньому налічується 3-5% у кожному класі. Для них необхідно створювати умови подальшого розвитку і тому основними завданнями програми роботи із здібними дітьми є:

  • створити максимально сприятливі умови для інтелектуального та фізичного розвитку обдарованих дітей;
  • поетапно впроваджувати новий зміст освіти, прогресивні технології навчання та виховання учнів;
  • створити умови для розвитку здібностей дітей адаптовано до соціуму.

Головна мета – розкриття творчого потенціалу особистості учня, створення умов для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації та самовиховання. Призначення програми – цільове управління навчально-виховним процесом і поступовий перехід до нової моделі навчального закладу, змістом якого є взаємини між учнем і вчителем, щоб і учень, і вчитель самостійно здійснювали пошук та знаходили раціональні форми навчання, які допомагали вчителю вдосконалювати свою професійну компетентність, а учню – намагатися самостійно ліквідовувати прогалини у знаннях.

Тому наші учні постійно стають переможцями районних та міських олімпіад, конкурсів наукових робіт МАН, беруть активну участь у різноманітних конкурсах як районних, так і міських. Свої твори (оповідання, вірші) учні школи друкують на шпальтах газети "Мишутка".

Школа співпрацює за всіма напрямками навчально-виховної роботи з комісією в справах ЮНЕСКО в Україні, Британською Радою, Французьким Культурним Центром, Посольствами Великобританії, Ірану, представництвом ООН в Україні, видавництвами Oxford University Press, Longman, Cambridge University Press.

Спеціалізована школа №16 є однією з Асоційованих шкіл ЮНЕСКО.

 

Умови вступу

До 1-го класу приймаються діти:

  • батьки яких мають документальне підтвердження проживання на території обслуговування школи;
  • мають старших братів і сестер, які навчаються у школі;
  • батьки яких є працівниками школи.

Батьки дітей, які не мають підтвердження місця проживання на території обслуговування школи, можуть написати заяву на зарахування у разі наявності вільних місць.

 

Найближчі провідні школи

Печерська міжнародна школа на SchoolHub
13.22 км

Попередня школа

Спеціалізована школа-інтернат №15
Спеціалізована школа-інтернат №15

просп. Берестейський (Перемоги), 113, м. Київ, 03115

Наступні школи

Школа-інтернат №16
Школа-інтернат №16

вул. Депутатська, 1, м. Київ, 03115

Спеціалізована школа №17
Спеціалізована школа №17

вул. Кирилівська, 8, м. Київ, 04080

Навчально-реабілітаційний центр №17
Навчально-реабілітаційний центр №17

вул. Ушинського, 5, м. Київ, 03087