Schoolhub

Спеціалізована школа-інтернат №15 міста Киева

просп. Берестейський (Перемоги), 113, м. Київ, 03115Спеціалізована школа-інтернат №15 - 1
Спеціалізована школа-інтернат №15 - 2
Спеціалізована школа-інтернат №15 - 3
Спеціалізована школа-інтернат №15 - 4
Спеціалізована школа-інтернат №15 - 5
Спеціалізована школа-інтернат №15 - 6
Спеціалізована школа-інтернат №15 - 7
Спеціалізована школа-інтернат №15 - 8
Спеціалізована школа-інтернат №15 - 9
Державна
Змішана
Offline
I-го ступеня
II-го ступеня
III-го ступеня
Повний день
інтернат
Рейтинг невідомий
Інтернат
Інклюзивність
Українська
Англійська
Укриття
Власна кухня

Комплектування класів спеціальної школи здійснюється на підставі висновків Інклюзивно ресурсного центру та рекомендацій шкільної психолого-медико-педагогічної комісії. Учні розподіляються по класах відповідно їх розумовому, психічному, мовному розвитку та стану залишків слухової функції і навчаються за відповідними програмами:

- загальноосвітньою;
- інтенсивної педагогічної корекції;
- допоміжною.

Така диференційована мережа класів повною мірою забезпечує учителю можливість приділяти належної уваги роботі над розвитком зв’язного мовлення та слухового сприймання кожного учня, відповідно до його можливостей, формуванню у школярів повноцінної освітньої діяльності.
Це відбувається завдяки високому рівню фахової підготовки, багаторічному досвіду і творчому, нестандартному підходу до роботи педагогів нашого освітнього закладу.
Високий професіоналізм педагогів, у поєднанні із застосуванням інноваційних технологій, спрямований на формування інтелектуально-творчої компетентної особистості.

Умови вступу

За спеціалізованою школою-інтернат №15 м. Києва не закріплено теріторію обслуговування. До закладу зараховуються діти з усіх районів міста Києва.

Необхідні документи

 • заява одного з батьків на ім'я директора школи;
 • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
 • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о "Карта профілактичних щеплень", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
 • довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
 • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (копія пенсійного посвідчення) (за наявності);
 • аудіограма (для дітей з порушеннями слуху);
 • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
 • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
 • висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
 • висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
 • фотокартка 3х4 (2 шт.) та в електронному форматі;
 • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
 

Найближчі провідні школи

Печерська міжнародна школа на SchoolHub
12.16 км

Попередня школа

Спеціалізована школа №15
Спеціалізована школа №15

вул. Васильківська, 12А, м. Київ, 03040

Наступні школи

Спеціалізована школа №16
Спеціалізована школа №16

вул. Вишгородська, 42/1, м. Київ, 04114

Школа-інтернат №16
Школа-інтернат №16

вул. Депутатська, 1, м. Київ, 03115

Спеціалізована школа №17
Спеціалізована школа №17

вул. Кирилівська, 8, м. Київ, 04080