Schoolhub

Школа І-ІІІ ступенів №224 міста Києва

вул. Кибальчича, 5 м. Київ, 02183Школа №224 - 1
Школа №224 - 2
Школа №224 - 3
Школа №224 - 4
Державна
Змішана
I-го ступеня
II-го ступеня
III-го ступеня
Рейтинг невідомий
Загальноосвітня
Українська
Англійська
Медичний працівник
Логопед
Хореографія
Бойові мистецтва

Головні завдання школи

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Умови вступу

До 1-го класу приймаються діти:

 • батьки яких мають документальне підтвердження проживання на території обслуговування школи;
 • мають старших братів і сестер, які навчаються у школі;
 • батьки яких є працівниками школи.

Батьки дітей, які не мають підтвердження місця проживання на території обслуговування школи, можуть написати заяву на зарахування у разі наявності вільних місць.

Найближчі провідні школи

Печерська міжнародна школа на SchoolHub
11.50 км

Попередня школа

Школа №223
Школа №223

вул. Жолудєва, 6Г, м. Київ, 03134

Наступні школи

Школа №225
Школа №225

просп. Оболонський, 9Б, м. Київ, 04205

Школа №226
Школа №226

вул. Прирічна 19Є, м. Київ, 04213

Ліцей №227
Ліцей №227

вул. Маршала Якубовського, 7Д, м. Київ, 03191