Schoolhub

Спеціалізована школа №214 міста Києва

просп. Оболонський, 9А, м. Київ, 04205Спеціалізована школа №214 - 1
Спеціалізована школа №214 - 2
Спеціалізована школа №214 - 3
Державна
Змішана
I-го ступеня
II-го ступеня
III-го ступеня
141 - 170 балів ЗНО
Спеціалізована
Українська
Англійська
Басейн

Мета закладу

 • створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей;
 • формування морально-духовної, життєво-компетентної особистості, успішно само реалізованої у соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Принципи виховної системи

 • принцип гуманізації і демократизації виховного процесу;
 • принцип зв’язку виховання з реальним життям;
 • виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності;
 • єдність вимог і поваги до особистості;
 • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

Завдання виховної системи

 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
 • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
 • Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху

Умови вступу

До 1-го класу приймаються діти:

 • батьки яких мають документальне підтвердження проживання на території обслуговування школи;
 • мають старших братів і сестер, які навчаються у школі;
 • батьки яких є працівниками школи.

Батьки дітей, які не мають підтвердження місця проживання на території обслуговування школи, можуть написати заяву на зарахування у разі наявності вільних місць.

Найближчі провідні школи

Печерська міжнародна школа на SchoolHub
11.79 км

Попередня школа

Школа №213
Школа №213

просп. Лісовий, 33Б, м. Київ, 02166

Наступні школи

Школа №215
Школа №215

вул. Жмеринська, 20, м. Київ, 03146

Спеціалізована школа №216
Спеціалізована школа №216

вул. Олександра Архипенка, 8Г, м. Київ, 04211

Школа №217
Школа №217

пров. Поліський, 9, м. Київ, 02093