Schoolhub

Спеціалізована школа-інтернат №18

бульвар Перова, 23, м. Київ, 02218Школа-інтернат №18 - 1
Школа-інтернат №18 - 2
Школа-інтернат №18 - 3
Державна
Змішана
Offline
I-го ступеня
II-го ступеня
III-го ступеня
інтернат
Рейтинг невідомий
Інтернат
Українська
Англійська
Психолог
Медичний працівник
Тьютор
Власна кухня
Укриття

Освітні завдання спеціального освітнього закладу для дітей з порушеннями слуху значною мірою ускладнені в порівнянні з масовою школою, оскільки втрата слуху дітьми впливає на їх мовний розвиток. Подолання мовного недорозвитку дітей є необхідною умовою не лише для навчання мові, а й для оволодіння дітьми основами наук, одержання трудової підготовки.
Комплектування класів спеціальної школи здійснюється на підставі висновків Інклюзивно ресурсного центру та рекомендацій шкільної психолого-медико-педагогічної комісії. Учні розподіляються по класах відповідно їх розумовому, психічному, мовному розвитку та стану залишків слухової функції і навчаються за відповідними програмами:

- загальноосвітньою;
- інтенсивної педагогічної корекції;
- допоміжною.

Така диференційована мережа класів повною мірою забезпечує учителю можливість приділяти належної уваги роботі над розвитком зв’язного мовлення та слухового сприймання кожного учня, відповідно до його можливостей, формуванню у школярів повноцінної освітньої діяльності.
Це відбувається завдяки високому рівню фахової підготовки, багаторічному досвіду і творчому, нестандартному підходу до роботи педагогів нашого освітнього закладу, серед яких: 4 - "Відмінник освіти України", 1 учитель-методист, 20 мають педагогічне звання "старший учитель", 30 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію.
Високий професіоналізм педагогів, у поєднанні із застосуванням інноваційних технологій, спрямований на формування інтелектуально-творчої компетентної особистості.

Умови вступу

За спеціалізованою школою-інтернат №18 м. Києва не закріплено теріторію обслуговування. До закладу зараховуються діти з усіх районів міста Києва.

Необхідні документи

 • заява одного з батьків на ім'я директора школи;
 • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
 • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о "Карта профілактичних щеплень", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
 • довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
 • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (копія пенсійного посвідчення) (за наявності);
 • аудіограма (для дітей з порушеннями слуху);
 • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
 • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
 • висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
 • висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
 • фотокартка 3х4 (2 шт.) та в електронному форматі;
 • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
 

Найближчі провідні школи

Печерська міжнародна школа на SchoolHub
11.10 км

Попередня школа

Школа №18
Школа №18

вул. Академіка Оппокова, 1, м. Київ, 04077

Наступні школи

Ліцей №18
Ліцей №18

вул. Братиславська, 14А, м. Київ, 02156

Гімназія №19 "Межигірська"
Гімназія №19 "Межигірська"

вул. Межигірська, 16, м. Київ, 04071

Санаторна школа-інтернат №19
Санаторна школа-інтернат №19

вул. Білицька, 55, м. Київ, 04078